27) Interpelacja w sprawie umów dzierżawy nieruchomości na starym Giszowcu